Další trénink:   Start v 17:30

Maleč - Seč   22.8.
Vilémov – Seč hromadný 29.8.
Šandovka cvičná časovka 5.9.

Šandovka ostrá časovka 9.9. Start v 12:00
Běstvina – Pařížov hromadný 12.9.
Kraskov – Seč hromadný 19.9.
Bojanov – Seč (přes Prosíčka) hromadný 26.9.
Chrudim – Monako Kobramova Kletba časovka 28.9.